آدرس دفتر مرکزی :

اصفهان – خیابان محتشم کاشانی 
تلفن : 8-36290957 -031 و36254321 -031
تلفکس : 36254321-031
ایمیل:   info@waterDimeh.com
 waterdimeh_kohrang@yahoo.com
آدرس کارخانه :

استان چهارمحال بختیاری – شهرستان کوهرنگ – روستای دیمه
 
* ضروری