مدیر عامل شرکت : آقای مهندس احمدرضا پولادوند
معاون شرکت: سرکار خانم مهندس نرگس عبدالرضایی
مدیر اجرایی کارخانه دیمه : آقای مهندس سجاد مردانی
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری