شرکت آب معدنی دیمه (سهامی خاص) در سال 1371 فعالیت خود را در زمینه تهیه و بسته بندی آب های معدنی تاکنون آغاز نموده و به شماره ثبت 33 و شماره ملی 10861320899 می باشد.

آدرس دفتر مرکزی :
اصفهان
تلفن ها : 8-36290957 -031 و36254321 -031
فکس : 36254321-031
آدرس کارخانه :
استان چهارمحال بختیاری – شهرستان کوهرنگ – روستای دیمه